Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

III sesja zwyczajna Rady Gminy w Platerówce

K O M U N I K A T

 

Podaję mieszkańcom gminy Platerówka do wiadomości, że

w dniu 27 czerwca 2024 roku  o godzinie 10:00  w świetlicy wiejskiej we Włosieniu

odbędą się

obrady III zwyczajnej sesji Rady Gminy w  Platerówce

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie kworum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
  5. Protokół z obrad I i II sesji Rady Gminy w Platerówce.
  6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

1)         w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójt Gminy Platerówka z realizacji Rocznego programu współpracy gminy Platerówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.

2)         w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Platerówka na lata 2024-2027 w perspektywie do 2030 roku

3)         w sprawie zmian w budżecie gminy Platerówka na 2024 rok;

4)         w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Platerówka;

5)         w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubańskiemu

6)         w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

7)         w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Platerówka, gmina Platerówka

8)         w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Zalipie, gmina Platerówka

9)         w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Włosień, gmina Platerówka

10)       w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Przylasek, gmina Platerówka

11)       w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Lubański Wielki Las, gmina Platerówka

12)       w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy w Platerówce

13)       w sprawie zamiany uchwały nr II/3/24 Rady Gminy w Platerówce z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Platerówce.

  1. Składanie interpelacje, zapytań, wniosków radnych.                                                       

                                                                                                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy w Platerówce

                                                                                                                                                                                                          (-) Michał Mazur

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-06-19 14:29przez:
Opublikowano:2024-06-19 14:30przez:
Podmiot udostępniający: Gmina Platerówka
Odwiedziny:201

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.