Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Komunikat XXXI sesja zwyczajna Rady Gminy w Platerówce

Podaję do wiadomości mieszkańców gminy, że w dniu 5 czerwca 2023 r. o godz. 1200

  w świetlicy wiejskiej w Platerówce

odbędzie się

XXXI SESJA ZWYCZAJNA RADY GMINY W PLATERÓWCE

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie kworum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
  5. Protokół z obrad XXX sesji Rady Gminy w Platerówce.
  6. Raport o stanie Gminy Platerówka za 2022 rok:

          6a) debata;

          6b) wotum zaufania dla Wójta Gminy.

  1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Platerówka za 2022 rok i absolutorium dla Wójta Gminy za 2022 rok.
  2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

1)w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Platerówka z realizacji Rocznego programu współpracy gminy Platerówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022,

2) w sprawie zmian w budżecie Gminy Platerówka na 2023 rok,

3) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej SUPLAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Sulikowie z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki,

4) w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/262/23 Rady Gminy w Platerówce z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Platerówka na lata 2023 – 2029,

5) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Platerówka.

  1. Składanie interpelacje, zapytań, wniosków radnych.

 

Podczas obrad XXXI sesji zwyczajnej Rady Gminy w Platerówce rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy Platerówka za 2022 rok.  Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos  w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy w Platerówce pisemne zgłoszenie poparte 20 podpisami  w terminie do dnia 2 czerwca 2023 roku w godzinach pracy urzędu 07:00-15:00.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady  Gminy w Platerówce zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.gminaplaterowka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Platerówce http://bip.ugplaterowka.nv.pl/ oraz w Urzędzie Gminy w Platerówce.

Przewodniczący Rady Gminy w Platerówce

  (-) Michał Mazur

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-05-17 14:39przez:
Opublikowano:2023-05-17 14:40przez:
Podmiot udostępniający: Gmina Platerówka
Odwiedziny:107

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.