Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ogłoszenie obowiązki właścicieli psów

W związku z licznymi skargami odnoście psów biegających swobodnie bez opieki – Urząd Gminy w Platerówce przypomina o obowiązkach spoczywających na właścicielach psów.

Przypomina się, że:

  1. Psy wyprowadzane są wyłącznie na smyczy.
  2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko gdy jest on w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
  3. Należy niezwłocznie usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta w miejscach publicznych tj. chodniki, zieleńce.
  4. Psa należy szczepić przeciwko wściekliźnie wg zaleceń lekarza weterynarii.

ZABRANIA SIĘ:

  1. Wypuszczania psów z posesji bez opieki.
  2. Pozostawiania psa bez dozoru, jeśli nie znajduje się on na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się na zewnątrz.
  3. Wpuszczania zwierząt do piaskownic, na place zabaw.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym:

Art. 431. § 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

§  2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń:

Art.  77.  §  1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

§  2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Szkody, które czynią psy, wynikają z błędów popełnianych przez ludzi - np. chowanie nieodpowiedniej rasy psa w domu, nieprzestrzeganie szczepień, niewłaściwe warunki bytowe dla psa, brak szkoleń i dyscypliny. Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że brak wyobraźni może doprowadzić do tragedii !.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-05-16 11:54przez:
Opublikowano:2023-05-16 11:56przez:
Podmiot udostępniający: Gmina Platerówka
Odwiedziny:134

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.